Multi

Multi

Idea Projektu

Od 2002 roku szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie „Multi” organizowanym przez miasto Oberhausen w Niemczech. „Multi” w Niemczech odbywa się co 2 lata. Jest za każdym razem wydarzeniem medialnym i związanym z polityką regionalną miasta oraz kraju związkowego.
Projekt ten jest adresowany do młodzieży w wieku od 14 do 17 lat zainteresowanej i otwartej na kontakty z rówieśnikami różnych krajów, niezależnie od wyznania i kultury. Czas trwania projektu w Niemczech obejmuje 2 tygodnie, w trakcie których ok. 15-osobowe grupy młodzieży z Estonii, Finlandii, Anglii, Włoch, Turcji, Ukrainy, Polski i Izraela mieszkają w rodzinach niemieckich. W sumie liczbę wszystkich uczestników szacuje się na około 300. Program zakłada pracę projektową w międzynarodowych grupach, do wyboru młodzież ma z reguły ponad 20 projektów. Projekty są wspaniałą okazją do nawiązania kontaktów, wypróbowania swoich umiejętności językowych (angielski i niemiecki) a także poznania czegoś nowego. Poza dniami projektowymi organizatorzy oferują szereg innych imprez integrujących o charakterze kulturalno-sportowym.
„Multi” funkcjonuje podobnie jak szkolna wymiana młodzieży. Dlatego w roku, w którym nie ma spotkania w Niemczech, odbywają się wyjazdy różnych grup młodzieży z Niemiec do krajów goszczących poprzednio w Oberhausen. Uczniowie naszego gimnazjum byli gospodarzami takiej wymiany w 2003 roku po raz pierwszy. Oni też wyjechali na „Multi” latem w 2004 roku. W lipcu 2005 przyjechała do Gdańska kolejna grupa niemieckiej młodzieży, która zamieszkała tradycyjnie już w polskich rodzinach. Oprócz tego w programie jest 5- dniowy obóz integracyjny, zwiedzanie Gdańska, Westerplatte oraz regionu gdańskiego. Naszym celem jest, poza integracją młodzieży, pokazanie Gdańska jako miasta historycznego oraz przybliżenie regionu pomorskiego jako „kawałka” Polski. Dla wielu młodych Niemców jest to pierwsza wizyta w naszym kraju.
W ramach projektu współpracujemy z różnymi gimnazjami z terenu Gdańska i jesteśmy otwarci na każdą nową twarz i każdy nowy kontakt. Aktualne informacje na temat projektu w Niemczech można znaleźć pod adresem:www.multi2006.de
 
       garść wspomnień:
Oberhausen-2006r
 
 

Kontakt

I Społeczne Gimnazjum STO
ul. Polanki 11
80-308 Gdańsk

tel. +48 (58) 552-43-61
tel.kom. +48 512 33 88 11
fax. +48 (58) 558-50-40

ibe
seo
1procent
Polanki - Szkoła Podstawowa
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Szkoła z klasą
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją