O nas

o szkole

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI EDUKACYJNEJ
I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W GDAŃSKUIstniejemy po to, aby w atmosferze miłości, mądrości i poszanowania wolności towarzyszyć uczniom na drodze do poznania i spełnienia siebie. Wspólnie z rodzicami wprowadzamy ich w mądre i odpowiedzialne życie. Jesteśmy świadomi naszej wartości, skuteczności i czerpiemy z tego satysfakcję.


Co rozumiemy przez miłość:
 • zapewnienie w szkole atmosfery opartej na zaufaniu i współpracy,
 • życzliwość,
 • otwartość,
 • szacunek we wzajemnych relacjach,
 • dbałość o zaspokajanie potrzeb,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty szkolnej,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości, miłości do siebie i innych,
 • wychowanie w poczuciu piękna i harmonii.

Co rozumiemy przez mądrość:
 • sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
 • wydobywanie możliwości, rozwijanie talentów,
 • rozwijanie samoświadomości,
 • nabywanie, pogłębianie i wykorzystywanie wiedzy,
 • uwrażliwianie na piękno życia zgodnego z wartościami.

Co rozumiemy przez wolność:
 • niepowtarzalność, oryginalność, wyjątkowość i autentyczność każdego z nas,
 • przygotowanie do świadomych, samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów,
  a przede wszystkim dotyczących kierunku dalszej edukacji,
 • wdrażanie do samodzielności również w zakresie nauki, jak się uczyć.

Powyższe założenia realizujemy w obszarze kształcenia, wychowania i opieki, poprzez:
 1. Stosowanie metod aktywizujących i korelacji międzyprzedmiotowej.
 2. Wykorzystywanie w procesie kształcenia technik informacyjnych.
 3. Stosowanie systemu pomocy dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.
 4. Stwarzanie możliwości rozwijania indywidualnych zdolności
  i zainteresowań.
 5. Rozwijanie nauki języków obcych w poszerzonym programie nauczania języka angielskiego i niemieckiego.
 6. Stosowanie motywacyjnego systemu oceniania.
 7. Realizację ścieżek edukacyjnych w ramach przedmiotów oraz jako niezależne moduły.
 8. Nacisk na edukację regionalną.
 9. Uznanie rodziców za naturalną część społeczności szkolnej i stała współpraca pomiędzy rodziną a szkołą.
 10. Jasno określone zasady postępowania i funkcjonowania szkoły.
 11. Tworzenie warunków do rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów.
 12. Tworzenie atmosfery przyjaznej uczniom, sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
 13. Propagowanie zachowań proekologicznych.
 14. Przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.
 15. Rozwijanie tradycji szkoły.
 16. Oparcie się w wychowaniu młodzieży na następujących wartościach: szacunek dla innych, otwartość, uczciwość, akceptacja własnej osoby, przyjaźń, odpowiedzialność i samodzielność.


Regulamin I ZS STOStatut I SG STO w Gdańskuobiady

Zasady dotyczące zamawiania obiadów

 

1) Obiady zamawia się z tygodniowym wyprzedzeniem, tzn. w każdym tygodniu do piątku do godz.15.00.

 

2) Można zamówić obiady z góry na cały miesiąc.

 

3) Opłatę za obiad uiszczamy z góry (zamawiam – płacę).

 

4) W przypadku choroby dziecka zgłaszamy jego absencję do godz. 8.30 (obiad opłacony nie przepada, lecz przechodzi na kolejny dzień).

 

5) Zamówienia dokonujemy osobiście lub telefonicznie (nie przez sms).

 

6) Można zamawiać obiady wybiórczo (pojedyncze) do godz.8.30 osobiście (nie dotyczy to uczniów jedzących obiady codziennie).

 

Ilość i rodzaj obiadów zgłaszane są do firmy kateringowej w każdy piątek po to, aby kucharz mógł zaplanować zakupy.

 

Menu na każdy miesiąc znajduje się na stronie szkoły (www.polanki11.edu.pl).Menu majowe

Smacznego!

Menu czerwcowe

Smacznego!


RODO

Nasza Szkoła przystąpiła do IX edycji programu: "Twoje dane - Twoja sprawa"
W zał. Poradnik dla szkół nt. RODO i znak Urzędu Ochr. D. Os.

Kontakt

I Społeczne Gimnazjum STO
ul. Polanki 11
80-308 Gdańsk

tel. +48 (58) 552-43-61
tel.kom. +48 512 33 88 11
fax. +48 (58) 558-50-40

ibe
seo
1procent
Polanki - Szkoła Podstawowa
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Szkoła z klasą
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją