Gimnazjada 2016

V miejsce dziewcząt, VIII miejsce chłopców.